İLK MEKTEPLERİN MÜFREDAT PROGRAMI

İLK MEKTEPLERİN MÜFREDAT PROGRAMI - 1924

(Türkiye Cumhuriyeti Maarif Vekaleti’nin 5 sınıflı ilkokullar için hazırladığı 8 ana, alt kırılımları ile birlikte 21 ayrı dersin öğretim programı)

Cumhuriyeti kuran maarif ordusunun yüzyıl önce yaptığı icraatlara dair izleri araştırmak ve gün ışığına çıkarmak niyeti ile başladığımız Türk Maarifinin 100. Yılı araştırmalarına bu çalışmada Cumhuriyetin ilk öğretim programlarına, orijinal adı ile “İlk Mekteplerin Müfredat Programı” na mercek tuttuk.

İLK MEKTEPLERİN MÜFREDAT PROGRAMI

Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gökay ve Zeka Araştırmaları

Prof. Dr. Fahreddin Kerim Gökay ve Zeka Araştırmaları

KUŞÇUBAŞI EŞREF’İN ANILARI

KUŞÇUBAŞI EŞREF’İN ANILARI   

kitabı indirmek için tıklayınız...

Teşkilat-ı Mahsusa’ya dair yazılan ve Eşref Kuşçubaşı’nın mehaz olarak gösterildiği araştırmalarda yer almayan önemli bilgileri içeren defter; Teşkilat’ın kuruluştaki fonlarından, gayr-ı nizami operasyonlar için sağladığı resmi olmayan fonlardan, bağışlardan, toplanan paranın nasıl kullanıldığından hatta teşkilatın hangi faaliyetleri fonladığından veya fonlamayı düşünüp gerçekleştiremediğinden bahsetmektedir. Yakın tarih çalışmaları için önemli ipuçları içeren bu bilgilerin mevcut pek çok soru işaretini aydınlatacağını ve mevcut araştırmaların derinleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

KUŞÇUBAŞI EŞREF'İN ANILARI

TÜRKİYE'NİN TEST USULÜ İLK ÜNİVERSİTE SINAVI

TÜRKİYE'NİN TEST USULÜ İLK ÜNİVERSİTE SINAVI

kitabı indirmek için tıklayınız...

Prof. Sadrettin Celal Antel; Cumhuriyet dönemi eğitim tarihimizde akademik birikimi, üretimleri ve bilim insanı kimliği siyasi kimliğinin gölgesinde kalmış öncü ve ileri görüşlü bir isimdir. Bu nedenle çalışmamızın ana teması İstanbul Tercih Yoklaması olmakla birlikte, tercih yoklamasının fikren öncüsü ve mimarı olmasından ötürü Prof. Sadrettin Celal Antel’in özgeçmişine, eğitime dair ileri görüşlülüğünün takdir edilebilmesi için Maarif Şuralarındaki konuşmalarına genişçe yer verilmiştir. İstanbul Tercih Yoklaması’nı bizzat hazırlayan bilim insanın kaleminden detaylarını okuyabilmek de araştırmacılar için ayrı bir şanstır. Bu makalenin tamamı bu eser içinde yayımlanmıştır.

Bu kitap eğitim hizmetlerinin paydaşı olan akademisyen, öğretmen, öğrenci, veli herkese hitap etmekle birlikte özellikle ölçme-değerlendirme, rehberlik, YKS, LGS vd. yerleştirme sınavları ile ilgilinen tüm uzmanlara, eğitim-öğretim hizmetlerinde aktif göreve devam eden tüm öğretmenlere ve eğitim yöneticilerine hitap etmektedir. Zeka testleri, özel/üstün yetenekliler, ÖSYM hizmetleri ve Türk Eğitim Tarihine yönelik çalışan araştırmacılar için de özel önem taşıdığı değerlendirilmektedir.

kitabı indirmek için tıklayınız...

TÜRKİYE'NİN TEST USULÜ İLK ÜNİVERSİTE SINAVI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALBÜMÜ 23 Nisan 1920

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALBÜMÜ 23 Nisan 1920

Albümü indirmek için tıklayınız...

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ 23 Nisan 1920 adlı eser bir fotoğraf albümüdür. 23 Nisan 1920'de açılan I. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm mebuslarının fotoğraflarından oluşan bir albümdür. Albümde tüm mebusların fotoğrafları ve fotoğraflarının altında seçim bölgeleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne katılma tarihlerini belirten künyeleri de bulunmaktadır.

Bu albüm I. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni oluşturan Gazi Meclisin her bir mebusunun fotoğraflarını ayrı ayrı görebileceğiniz çok kıymetli bir hatıradır. Okuyucuların bu kahramanları tek tek tanıyabilmesi için her bir fotoğrafın altındaki yazılar özenle günümüz alfabesine transkript edildi.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ ALBÜMÜ 23 Nisan 1920

ÖZEL YETENEKLİLERDE DESTEK EĞİTİM ODASI

ÖZEL YETENEKLİLERDE DESTEK EĞİTİM ODASI

kitabı indirmek için tıklayınız..

Özel Yeteneklilerde Destek Eğitim Odaları hakkında sıkça sorulan sorular ve cevaplarından oluşmaktadır.

Özel Yeteneklilerde Destek Eğitim Odaları

Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Zeka ve Yetenek Tanılama Rehberi

Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Zeka ve Yetenek Tanılama Rehberi

kitabı indirmek için tıklayınız...

Türkiye’de ortaokul ve lise öğrencilerinin zeka, kabiliyet, istidat, yetenek, özel yetenek, ahlak ve karakterlerinin tanılanması, raporlanması, dosyalanması ve eğitimine dair dönemin Milli Eğitim Bakanlığı (Maarif Nezareti)’ca Ali Haydar Bey’e hazırlatılan bu iki eseri araştırmacıların, uzmanların ve öğretmenlerin, hassaten psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerimizin istifadesine sunmaktan onur duyarım.

kitabı indirmek için tıklayınız...

Türkiye Cumhuriyeti’nin İlk Zeka ve Yetenek Tanılama Rehberi

Türkiye'nin İlk Zeka Testi - Zekanın Mikyası Usulleri

Türkiye'nin İlk Zeka Testi - Zekanın Mikyası Usulleri

kitabı indirmek için tıklayınız...

“Çocuklarda Zekanın Mikyası” adlı eser Alfred Bineth ve Dr. Simon tarafından 1905 te hazırlanan zeka testi olup 1914 yılında İbrahim Alaeddin bey tarafından tercüme edilip yayınlanmış ve kısa sürede tükenip 1915 yılında ikinci baskısı yapılmıştır. 1931’de yeni harfler ile de basılmıştır. Dönemin eğitim dergilerinde özeti ve tanıtım yazılarına da yer verilmiştir. Darülmuallimin ve Darülmuallimat’da (Erkek Öğretmen Okulu, Kız Öğretmen Okulu) bizzat İbrahim Alaeddin bey tarafından uygulama eğitimleri verilmiştir. İbrahim Alaeddin beyin zeka testleri hakkında yaptığı bu çalışmalar Maarif Vekaleti tarafından taltif edilmiştir.

Çalışmada Osmanlı alfabesi ile yazılmış orijinal metin, transkript metni ve günümüz Türkçesine uyarlanmış metni birlikte verilmiştir. Bundan maksadımız; Osmanlıca okuma imkanı olmayan eğitimci ve araştırmacılara eseri orijinal halde sunarken, öte yandan alana ilgi duyan gençlere ve öğrencilere yardımcı olmak üzere eserin özünü koruyarak günümüz Türkçesine uyarlaması yapılmıştır.

Eserin orijinal metni birkaç farklı basılmış nüshası karşılaştırılarak eksiksiz olanı ve en iyi görüntü kalitesine sahip olanı tercih edildi. İç düzende ilk sayfa orijinal metin ardından transkript metni ve günümüz Türkçesine uyarlanmış metni birlikte verildi. Günümüz Türkçesi’ne uyarlama sırasında eğitim bilimleri terminolojisine riayet etmeye özen gösterildi. Yüzyıl öncesinde yazılmış bir metin için gayet sade ve anlaşılır bir metin olmasına rağmen özellikle eğitim bilim terminolojisinin değişimi dikkat çekicidir.

kitabı indirmek için tıklayınız...

Türkiye'nin İlk Zeka Testi

ENDERUN SCHOOL INSTRUCTIONS

ENDERUN SCHOOL INSTRUCTIONS

kitabı indirmek için tıklayınız...

The Enderun School's instruction prepared in 1901 and sealed by the Hazine-i Humayun Kethuda contains important details regarding the functioning of the school. In our study, the sections on the functioning of the school consisting of fifty five instructions and the sections with the curriculum of the school are discussed. The instruction begins with the title Instructions special for Enderun-u Humayun Mekteb-i Aliye. In this section, it consists of who the school officials are and their duties, the official notebooks and records to be used in the school and the items for what purpose they will be used. In the eleven instructions that follow, there is a detailed explanation about the rules that teachers should follow within the section of duties of teachers. The following sixteen articles describe the VEZAİFİ of ŞAKİRDAN, and the rules that students must follow in boarding life, both inside and outside the school. In the next ten-item AWARDS section, there are regulations regarding which positive behaviors of students will be rewarded, the effect of rewards on the forgiveness of punishments, the contribution of the rewards to the course achievements. The four-item PUNISHMENTS section describes and classifies the punishments that students may receive as a result of their negative behavior. The dominance of the awards is remarkable if a comparison is made between the award and penalties. The spiral rules structure that affects each other and works in favor of the student, is an interesting educational experience. EXAMS department explicitly states the measurement and evaluation system of the school, exam system, scoring, passing the course, passing the class and graduation with ten items. The weekly course schedules programmed for seven years show which lessons are taught for how many hours a week, which books are taught in which lessons, which lessons are taught by which teachers

kitabı indirmek için tıklayınız...

ENDERUN MEKTEB-I INSTRUCTION