YAYINLANMIŞ KİTAPLAR:


ULUSLARARASI HAKEMLi DERGiLERDEKi MAKALELERİ:

  • Kömür, Erol; Tarih Eğitiminin Temal Esasları – Satı Bey, TUHED-C2, Sayı 2 (2013)

ULUSLARARASI BİLDİRİLER

  • Kömür, Erol; Osmanlı Devleti Enderun Mektebi’nde Eğitim Sistemi ve Türk Eğitim Sistemine Etkileri, EBA, 2010.
  • Kömür, Erol; Harriet-Finlay JOHNSON Yöntemi İle Bir Uygulama Örneği, ISHE, 2014.
  • Kömür, Erol; Darul Muallimin-i Aliye Müdürü Ali Reşad Bey’in Asr-ı Hazır Tarihi Adlı Ders Kitabı’nın İncelenmesi, ISHE, 2014

DİJİTAL YAYINLAR

    • http://www.etarih.com