LİSE TARİH DERS KİTAPLARINDA I. DÜNYA SAVAŞI KONUSUNUN EVRİMİ

(Tam metin için tıklayınız…)

Ders kitapları öğrenciler ve öğretmenlere doğrudan ulaşan önemli bir eğitim aracıdır. Tarih ders kitapları içeriği amacına uygun olarak kullanıldığında öğrencilerin duygu, düşünce ve becerilerinde önemli değişimlere neden olur. Bununla birlikte tarih ders kitapları aynı konuları farklı devirlerde farklı biçimlerde ele alınarak farklı içeriklerle sunulabilmektedir. I. Dünya Savaşı konusu da Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren lise tarih kitaplarında yer almıştır. Günümüze değin değişen tarih kitaplarında I. Dünya Savaşı

konusu da önemli içerik farklılıkları ile tarih ders kitaplarında yerini almıştır. Çalışma nitel bir araştırma olup döküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Verilere tarih ve inkılap tarihi ders kitaplarından ulaşılmıştır. Farklı dönemlerde kullanılmış kitapların konu içeriği, hacmi, görselleri, haritaları, yaklaşım açıları, sebep-sonuç ilişkilendirmeleri arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. Yazarların fikri yapısı, akademik birikimi, devrin hakim siyasi anlayışı gibi faktörler ders kitaplarının yazımını önemli ölçüde etkilemektedir. Söz konusu faktörlerin açık örneklerine kitaplarda rastlanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Tarih eğitimi, lise tarih ders kitapları, tarih felsefesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi ders kitapları, inkılap tarihi ders kitapları

Tam metin için tıklayınız…