İLKÇAĞDA HUKUK

Kazanım: 9.2.6. İlk Çağ’da hukuk sistemlerinin oluşturulmasında etkili olan dinî ve beşerî kaynakları kavrar.

Sözlü ve yazılı hukuk kaynaklarına (akıl, gelenek ve kutsal kitaplar) ilişkin tarihî örnekler (Urkagina ve Hammurabi Kanunları, Hitit Hukuku ve Tevrat) ele alınır.

ÖĞRENME ÇIKTILARI Toplumsal yaşamda ortak kuralların neden var olduğunu kavrar.Hukuk kurallarının yaşamın içinden doğduğunu kavrar.Toplumlar arasındaki kültürel farklılıkları analiz eder.Farklı yaşam biçimlerinin hukuk kurallarına etkisini değerlendirir.Toplumsal değerlerin günümüze kadar ulaşan kökenlerini sorgular.Soyut kavramları somut örnekler kullanarak açıklayabilir.

Okumaya Devam Et →