Talebenin Sicil Defteri

Talebenin Sicil Defterinde Mevcut Olan Sualler Berveche Atidir:
1.       Şakirdin tarz ve sureti hareketi
2.       Zeka ve kabiliyet-i fikriyesi
3.       Say ve gayret derecesi (Derslerdeki muvaffakiyet derecesi)
4.       Mizac ve tabiyeti
5.       Bedii Meyelanları
6.       Temayyülat-ı Ruhiyesi
7.       Derece-i hissiyat ve kabiliyet-i tesiri
8.       İstidat ve kabiliyet-i mahsusası.
9.       Vazifesine ve intizama derece-i  irtibatı
10.   Kabiliyeti teşebbüyesi
11.   Nazar-ı dikkati celb-i ahvali
12.   Hayatta ne gibi hususlarda muvaffak olacağı
13.   Seciyesi
14.   Şefkat-i ferdiye ve içtimaiyesi
Öğrencinin Sicil Defterinde Bulunan Sorular:
 
1.       Öğrencinin tavrı ve tarzı
2.       Zekası ve fikrî yeteneği
3.       Çalışkanlığı ve gayreti –performansı J- (Derslerdeki başarı derecesi)
4.       Mizacı ve doğası
5.       Estetik-sanatsal eğilimleri
6.       Psikolojik eğilimleri
7.       Duygusal derinliği ve tesir yeteneği
8.       Özel yetenekleri ve kapasitesi
9.       Düzenli olma ve göreve bağlığı
10.   Girişimcilği
11.   Odaklanma durumu
12.   Hayatta hangi konularda başarılı olacağı
13.   Karakteri
Bireye ve topluma karşı şefkati

Bir eğitim öğretim yılını daha yarıladık, dönem sonuna yaklaşıyoruz. Karnelerimizle alıp iki haftalık tatile gireceğiz.

Öğrencilerimiz, başarmanın tadını alıp iki haftanın tadını çıkaracaklar… Öyle olmalı! Yetişkinler için bu böyle olmayabilir, onlar başarıya muhtaç! Her eğitim öğretim döneminin ve yılının sonunda nefsimle baş başa kaldığımda sorduğum eskimeyen sorumdur: “Neyi başardık?”

Bu soru aklımı başımdan alır götürür, cevabını vermek o kadar kolay değil. Bin bir türlü düşünceye dalar giderim. Daha iyisini daha güzelini nasıl yapabilir, maarifin neticesini hayra nasıl kavuştururuz? diye…

Kendi müessesemde olmasa da, öğretmene şiddet, öğrenciye şiddet, ödev yapmadığı için evlat katili olan baba, hocasını katleden öğrenci, deprem enkazında kalan öğretmen, memleket sevdasıyla memleketin en ücra köşelerinde hizmete koşarken terörün hedefi olan öğretmen, istediği okula yerleşemeyen öğrenci haberlerini hatırladıkça içim burkulur. 12 yıl lise eğitimi almış bir birey en az 12 ayrı sınıf öğretmeni, 12 ayrı rehber öğretmen, en az 24 idareci, en az 100 branş öğretmeni ortalama 150 eğitimci ile günlerce yüz yüze geliyor. Bu çocuklara sistemin dokunamadığı nasıl bir boşluk  var ki her şeyin iyisi güzeli varken nefretin ve şiddetin esaretinden kurtaramıyoruz? Diye sorar sorgular dururum.

Serde tarihçilik olunca ardıma bakmadan da edemem. Bir asır önce bir devlet okulunda öğrencinin sicil defterinde (şimdiki karşılığı kişisel dosya olmalı) hangi soruların cevabının aranması gerektiğine dair bir üniversite hocamız öneride bulunmuş. Öğrenci rehberlik hizmetlerinde yapılacak iş ve işlemlerin hangilerinin sicil defterine kaydedilmesi gerektiğini kategorilendirmiş ve başlıklar halinde sıralamış. Listeyi aşağıda orjinali, transkribi ve gençler için sadeleştirilmiş metni ile aynen veriyorum. Günümüzde bu soruların tamamının araştırıp araştırılmadığı cevaplarının kayıtlara geçip geçmediği ve üst öğrenim için değerlendirilip dikkate alınıp alınmadığı; rehberlik hizmetlerimizin bir asır evveline göre hangi istikamette ne kadar mesafe kat ettiği rehber öğretmenlerimizin takdiridir.